1. bookTom 1 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1337-9569
ISSN
1337-6853
Pierwsze wydanie
19 Jun 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Enzyme systems of detoxication — overview of recent approaches

Data publikacji: 01 Nov 2010
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2008) - Zeszyt 1 (June 2008)
Zakres stron: 6 - 7
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1337-9569
ISSN
1337-6853
Pierwsze wydanie
19 Jun 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Van de Waterbeemd H, Gifford E. (2003) ADMET in silico modelling: towards prediction paradise? Nature Revs Drug Discovery 2: 192-204.10.1038/nrd103212612645Search in Google Scholar

Shimada T, Yamazaki H. (1998) Cytochrome P450 reconstitution systems. Meth Mol Biol 107: 85-93 (Cytochrome P450 Protocols).10.1385/0-89603-519-0:85Search in Google Scholar

Green MD, Tephly TR. (1998) Glucuronidation of amine substrates by purified and expressed UDP-glucuronosyltransferase proteins. Drug Metab Dispos 26: 860-867.Search in Google Scholar

Schenkman JB, Jansson I. (1998) Isolation and purification of constitutive forms of microsomal cytochrome P450. Meth Mol Biol 107: 55-67 (Cytochrome P450 Protocols).10.1385/0-89603-519-0:55Search in Google Scholar

Jančová P, Anzenbacherová E, Papoušková B, Lemr K, Lužná P, Veinlichová A, Anzenbacher P, Šimánek V. (2007) Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro. Drug Metab Dispos 35: 2035-2039.10.1124/dmd.107.01641017670841Search in Google Scholar

Ferrini JB, Ourlin JC, Pichard L, Fabre G, Maurel P. (1998) Human hepatocyte culture. Meth Mol Biol 107: 341-52 (Cytochrome P450 Protocols).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo