Otwarty dostęp

Resistance to cold cracking of welded joints made of P460NL1 steel

   | 16 lis 2011

Zacytuj

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials