1. bookTom 10 (2010): Zeszyt 4 (December 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo