1. bookTom 10 (2010): Zeszyt 2 (January 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Counting Method for Measuring and Linearity Checking Photometry Devices

Data publikacji: 14 May 2010
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2010) - Zeszyt 2 (January 2010)
Zakres stron: 60 - 62
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wolf. W. L (1998) A Publication of SPIE, Bellingham, Washington USA.Search in Google Scholar

Kuvaldin E.V. (2006) Calibration pulse energy and power photometry devices with time conversion.Journal of optical technology volume 73, Number 8, pp. 42-47.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD