1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (April 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Localization of the Best Measuring Point for Gearwheel Behaviour Testing Using Group of Adaptive Models Evolution

Data publikacji: 06 May 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (April 2008)
Zakres stron: 42 - 45
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Dynybyl, V., Dočekal, A., Žák, P. (2006). Experimental research of gearwheels behaviour. Acta Mechanica Slovaca 10(4-B), 119-124, ISSN 1335-2393.Search in Google Scholar

Dynybyl, V., Mossóczy, P., Češpíro, Z. (2005). Experimental assessment of bevel gearboxes. In 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, September 28 - October 1 2005 (pp. 296-297). Parma: University of Parma.Search in Google Scholar

Kreidl, M. et al. (2001). Diagnostic systems. Prague: Czech Technical University Publishing House, 352 p., ISBN 80-01-02349-4.Search in Google Scholar

Kordík, P., Šnorek, M. (2007). Progress in inductive modelling. In EUROSIM, 6-10 September 2004. Vienna: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, CD-ROM.Search in Google Scholar

Kordík, P. (2006). Fully automated knowledge extraction using group of adaptive models evolution. PhD thesis, FEE, Czech Technical University in Prague.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD