Otwarty dostęp

The Influence of Magnetic Fields on the Growth of Escherichia Coli Microorganisms


Zacytuj

ISSN:
0868-8257
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
6 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Physics, Technical and Applied Physics