1. bookTom 47 (2010): Zeszyt 5 (October 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8896
ISSN
0868-8257
Pierwsze wydanie
18 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Cathodoluminescence of Terbium- and Ytterbium-Activated Oxyfluoride Glasses and Glass Ceramics

Data publikacji: 10 Feb 2011
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2010) - Zeszyt 5 (October 2010)
Zakres stron: 48 - 54
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8896
ISSN
0868-8257
Pierwsze wydanie
18 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Fu, J., Kobayashi, M., & Parker, J. M. (2008). Lumin. J., 128, 99.Search in Google Scholar

Dejneka, M. J. (1998). MRS Bull., 23, 57.Search in Google Scholar

Weber, J. (2002). Lumin. J., 100, 35.Search in Google Scholar

Hu, Z. J., Wang, Y. S., Bao, F., & Luo, W. Q. (2005). J. Non-Cryst. Solids, 351, 722.Search in Google Scholar

Pan, Z., James, K., Cui, Y., Burger, A., Cherepy, N., Payne, S. A., Mu, R. & Morgan, S. H. (2008). Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res., A 594, 215.Search in Google Scholar

Guo, H. (2006). Appl. Phys., B 84, 365.Search in Google Scholar

Lupei, A., Lupei, V., Presura, C., Enaki, V. N., & Petraru, A. (1999). J. Phys.: Condens. Matter, 11, 3769.Search in Google Scholar

Tiseanu, C. (2009). J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 20:S312.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD