1. bookTom 18 (2010): Zeszyt 3 (September 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

On the Continuity of Some Functions

Data publikacji: 05 Jan 2011
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2010) - Zeszyt 3 (September 2010)
Zakres stron: 175 - 183
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek. Cardinal numbers. Formalized Mathematics, 1(2):377-382, 1990.Search in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek. The fundamental properties of natural numbers. Formalized Mathematics, 1(1):41-46, 1990.Search in Google Scholar

[3] Grzegorz Bancerek. The ordinal numbers. Formalized Mathematics, 1(1):91-96, 1990.Search in Google Scholar

[4] Grzegorz Bancerek and Krzysztof Hryniewiecki. Segments of natural numbers and finite sequences. Formalized Mathematics, 1(1):107-114, 1990.Search in Google Scholar

[5] Grzegorz Bancerek and Andrzej Trybulec. Miscellaneous facts about functions. Formalized Mathematics, 5(4):485-492, 1996.Search in Google Scholar

[6] Czesław Byliński. The complex numbers. Formalized Mathematics, 1(3):507-513, 1990.Search in Google Scholar

[7] Czesław Byliński. Finite sequences and tuples of elements of a non-empty sets. Formalized Mathematics, 1(3):529-536, 1990.Search in Google Scholar

[8] Czesław Byliński. Functions and their basic properties. Formalized Mathematics, 1(1):55-65, 1990.Search in Google Scholar

[9] Czesław Byliński. Functions from a set to a set. Formalized Mathematics, 1(1):153-164, 1990.Search in Google Scholar

[10] Czesław Byliński. Partial functions. Formalized Mathematics, 1(2):357-367, 1990.Search in Google Scholar

[11] Czesław Byliński. Some basic properties of sets. Formalized Mathematics, 1(1):47-53, 1990.Search in Google Scholar

[12] Czesław Byliński. The sum and product of finite sequences of real numbers. Formalized Mathematics, 1(4):661-668, 1990.Search in Google Scholar

[13] Agata Darmochwał. The Euclidean space. Formalized Mathematics, 2(4):599-603, 1991.Search in Google Scholar

[14] Agata Darmochwał and Yatsuka Nakamura. Metric spaces as topological spaces - fundamental concepts. Formalized Mathematics, 2(4):605-608, 1991.Search in Google Scholar

[15] Artur Korniłowicz. Arithmetic operations on functions from sets into functional sets. Formalized Mathematics, 17(1):43-60, 2009, doi:10.2478/v10037-009-0005-y.10.2478/v10037-009-0005-ySearch in Google Scholar

[16] Artur Korniłowicz and Yasunari Shidama. Intersections of intervals and balls in ϵn/T. Formalized Mathematics, 12(3):301-306, 2004.Search in Google Scholar

[17] Artur Korniłowicz and Yasunari Shidama. Some properties of circles on the plane. Formalized Mathematics, 13(1):117-124, 2005.Search in Google Scholar

[18] Beata Padlewska and Agata Darmochwał. Topological spaces and continuous functions. Formalized Mathematics, 1(1):223-230, 1990.Search in Google Scholar

[19] Andrzej Trybulec. Binary operations applied to functions. Formalized Mathematics, 1(2):329-334, 1990.Search in Google Scholar

[20] Andrzej Trybulec. A Borsuk theorem on homotopy types. Formalized Mathematics, 2(4):535-545, 1991.Search in Google Scholar

[21] Andrzej Trybulec. On the sets inhabited by numbers. Formalized Mathematics, 11(4):341-347, 2003.Search in Google Scholar

[22] Andrzej Trybulec and Czesław Byliński. Some properties of real numbers. Formalized Mathematics, 1(3):445-449, 1990.Search in Google Scholar

[23] Wojciech A. Trybulec. Vectors in real linear space. Formalized Mathematics, 1(2):291-296, 1990.Search in Google Scholar

[24] Zinaida Trybulec. Properties of subsets. Formalized Mathematics, 1(1):67-71, 1990.Search in Google Scholar

[25] Edmund Woronowicz. Relations and their basic properties. Formalized Mathematics, 1(1):73-83, 1990.Search in Google Scholar

[26] Edmund Woronowicz. Relations defined on sets. Formalized Mathematics, 1(1):181-186, 1990.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo