Otwarty dostęp

Second-Order Partial Differentiation of Real Ternary Functions

   | 05 sty 2011

Zacytuj

In this article, we shall extend the result of [17] to discuss second-order partial differentiation of real ternary functions (refer to [7] and [14] for partial differentiation).

eISSN:
1898-9934
ISSN:
1426-2630
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, other, Mathematics, General Mathematics