1. bookTom 13 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
Pierwsze wydanie
03 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Increasing the bulk density of STPP - influence of the process parameters

Data publikacji: 16 Jun 2011
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2011) - Zeszyt 2 (June 2011)
Zakres stron: 40 - 45
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
Pierwsze wydanie
03 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Broze, G., (1999). Handbook of Detergents, Part A: Properties, CRC Press.10.1201/b10985Search in Google Scholar

CEEP (2007, July). Function of phosphates in detergents. Retrieved July 14, 2008, from http://www.ceepphosphates.orgSearch in Google Scholar

Kowalski, Z., Kijkowska R., Pawłowska-Kozińska, D. & Wzorek, Z. (2002). Sodium tripolyphosphate and others condensed sodium phosphates production methods. Pol. J. Chem. Tech. 4(3), 27-33.Search in Google Scholar

CEEP (2008, July). Press releases concerning phosphates and detergents was performance. Retrieved July 14, 2008, from http://www.ceep-phosphates.orgSearch in Google Scholar

Kijkowska, R., Kowalski, Z., Pawłowska-Kozińska, D., Wzorek, Z., & Gorazda, K. (2008). Tripolyphosphate made from Wet-process Phosphoric Acid with the use of a rotary kiln. Ind. Eng. Chem. Res. 47, 6821-6827. DOI: 10.1021/ie800412q10.1021/ie800412qSearch in Google Scholar

Dyer, J.N., Post, L.B. & Rosen, H.J. (1972). US Patent No. 3,650,685. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.Search in Google Scholar

Hensler, P.L., Church, D.F. & Beger, R.W. (1981). US Patent No. 4,255,274. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.Search in Google Scholar

Pals, R. (1979). US Patent No. 4,134,963. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.Search in Google Scholar

Zorska, E., Cholewa, J., Gadomski, Z. & Olech, M. (2007). Polish Patent No. 196166B1. Polish Patent Office, (in Polish).Search in Google Scholar

Banach, M., Kowalski, Z,. Wzorek, Z. & Gorazda, K. (2009). A chemical method of the production of "heavy" sodium tripolyphosphate with the high content of Form I or Form II. Pol. J. Chem. Tech. 11(2), 13/20. DOI: 10.2478/v10026-009-0018-x.10.2478/v10026-009-0018-xSearch in Google Scholar

Banach, M., Wzorek, Z. & Gorazda, K. (2009). Production of medium bulk density sodium tripolyphosphate by chemical method. Przem. Chem. 88(4), 370-374, (in Polish).Search in Google Scholar

Banach, M., Kowalski, Z., Wzorek, Z. & Gorazda, K. (2009). High bulk density sodium tripolyphosphate produced by chemical method. Przem. Chem. 88(11), 1236-1239, (in Polish).Search in Google Scholar

Polish Committee of Standardization. (1993). Polish Standard: Methods of phosphoric salt examination: Determination of water content, gravimetric method. PN-93/C-84300/22, (in Polish).Search in Google Scholar

Polish Committee of Standardization. (1993). Polish Standard: Methods of phosphoric salt examination: Size analysis with the use of mechanical method. PN-93/C-84300/27, (in Polish).Search in Google Scholar

Polish Committee of Standardization. (1980). Polish Standard: Bulk density determination. PN-80/C-04532, (in Polish).Search in Google Scholar

Procter & Gamble. Manufacturing Standards-European Operations (1998). Raw material specification. Granular sodium Tripoliphosphate, high bulk density. 10072234.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo