1. bookTom 9 (2007): Zeszyt 2 (June 2007)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
Pierwsze wydanie
03 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Studies on the treatment of waste slurries containing heavy metal

Data publikacji: 19 Oct 2007
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2007) - Zeszyt 2 (June 2007)
Zakres stron: 81 - 82
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4741
ISSN
1509-8117
Pierwsze wydanie
03 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Stępniak S.: Safe disposal by solidification of sludgeform hazardous waste. Ochrona powietrza i problematyka odpadów, 1997, 2, 59 - 63.Search in Google Scholar

Conner J. R.: Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes. New York. 1990.Search in Google Scholar

BAT reference document for non-ferrous metals manufacture, European Commission, 2001.Search in Google Scholar

BAT reference document for waste treatment and utilization, Ministry of Environment, 2005.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo