1. bookTom 28 (2007): Zeszyt -1 (December 2007)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Pierwsze wydanie
04 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Basis of the Study of the Age of the Holocene Diluvium on Loess Areas of Polish Highlands

Data publikacji: 18 Oct 2007
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2007) - Zeszyt -1 (December 2007)
Zakres stron: 61 - 66
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Pierwsze wydanie
04 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bluszcz A and Śnieszko Z, 2000. Zawartość izotopu 137Cs we współczesnych osadach powodziowych i deluwiach Kotliny Kłodzkiej (The concentration of 137Cs in modern flooding sediments an diluvium in Kłodzko Valley). In: Ostafczuk S, ed., Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią - na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Górnego Sanu-Solinki (The dynamic evaluation and prognosis of the geological danger induced by flood - on the example of Nysa Kłodzka river, Górna Soła river and Górny San-Solinka river). Kraków, PAN: 63-68 (in Polish).Search in Google Scholar

Borek H, 1988. Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych (The Upper Silesia in the light of locals names). Opole, Instytut Ślaski: 41 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Bronk Ramsey C, 1995. Radiocarbon Calibration and Analysis of Stratigraphy: The OxCal Program Radiocarbon 37(2): 425-430.10.1017/S0033822200030903Search in Google Scholar

Bronk Ramsey C, 2001. Development of the radiocarbon calibration program OxCal, Radiocarbon 43 (2A): 355-363.10.1017/S0033822200038212Search in Google Scholar

Dwucet K and Śnieszko Z, 1997. Zmiany fizykochemiczne cech lessu i gleb nalessowych po redepozycji spowodowanej gwałtowną ulewą (The changing of teh physical an dchemical properties of the loess and loessive soil after redeposition due to rainstorm). In: Starkel L, ed., Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku) (The influence of the rainstorms on the evolution of the Miechowska Uppland). Kraków, Dokumentacja Geograficzna 8: 76-86.Search in Google Scholar

Gedl M, 1962. Kultura łużycka na Górnym Śląsku (The Lusatian culture on the Upper Silesia). Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum: 317 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Kosmowska-Suffczyńska D, 1983. Origin of the youngest fill revealing human activity; an example of the Czyżówka valley (Sandomierz Upland). Geographia Polonica 45: 19-34.Search in Google Scholar

Mucher HJ, 1985. Aspects of loess and loess-derived slope deposits: an experimental and micromorphological approach. Nederlandse Geografische Studies 23: 267 pp.Search in Google Scholar

Pazdur MF, 1982. Badanie dokładności datowania metodą 14C późnopleistoceńskich i holoceńskich osadów organicznych (A study of the accuracy of radiocarbon dating of holocene and late plejstocene organic sediment). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 741, Seria Matematyka-Fizyka 41: 81 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Poręba G, Bluszcz A and Śnieszko Z, 2003. Concentration and vertical distribution of 137Cs in agricultural and undisturbed soils from Chechło and Czarnocin areas. Geochronometria 22: 67-72.Search in Google Scholar

Poręba G and Bluszcz A, 2003: Zastosowanie metod Cs-137 i OSL do datowania gleb i osadów (The using Cs-137 and OSL methods to dating soils and sediments). In: Waga JM and Kocel K, eds., Człowiek w Środowisku Przyrodniczym - Zapis Działalności (Human in the natural environment - the record of the activity). Sosnowiec, Uniwersytet Ślaski: 184-188 (in Polish)Search in Google Scholar

Poręba G, 2006: Caesium-137 as a soil erosion tracer: a review. Geochronometria 25: 37-46.Search in Google Scholar

Reimer PJ, Baillie MGL, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Bertrand C, Blackwell PG, Buck CE, Burr G, Cutler KB, Damon PE, Edwards RL, Fairbanks RG, Friedrich M, Guilderson TP, Hughen KA, Kromer B, McCormac FG, Manning S, Bronk Ramsey C, Reimer RW, Remmele S. Southon JR, Stuiver M, Talamo S, Taylor FW, van der Plicht J and Weyhenmeyer CE, 2004. IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP. Radiocarbon 46: 1029-1058.10.1017/S0033822200033002Search in Google Scholar

Starkel L, 1998. Funkcja powodzi w środowisku przyrodniczym dorzecza górnej Wisły (The function of the flood in the environment of Vistula river). In: Starkel L and Grela J, eds., Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku (The flood in the upper part of the Vistula river in July 1997). Konferencja Naukowa PAN Kraków 7-9 maja 1998 r: 9-20 (in Polish).Search in Google Scholar

Śnieszko Z, 1991. Reflection of extreme events in evolution of dry valleys in loess Roztocze Upland. In: Jersak J, ed., Less i osady dolinne. Prace Uniwersytetu Śląskiego 1107: 119-129.Search in Google Scholar

Śnieszko Z, 1995. Ewolucja obszarów lessowychWyżyn Polskich w czasie ostatnich 15 000 lat (The loess cover ewolution during last 15,000 years in Polish Upplands): 5-122. Katowice.Search in Google Scholar

Zgłobicki W, 2001. Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej (The dynamic of modern denudation processes in north-west part of the Lubelska Highland). Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: 159 pp.Search in Google Scholar

Zygmunt J, Chibowski S and Klimowicz Z, 1998. The effect of sorption properties of soil minerals on the vertical migration rate of caesium in soil. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 231(1-2): 57-62, DOI 10.1007/BF02388005.10.1007/BF02388005Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD