1. bookTom 27 (2007): Zeszyt -1 (June 2007)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Pierwsze wydanie
04 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Low-Blank Crucible for Argon Extraction from Minerals at Temperatures up to 1550°C

Data publikacji: 01 May 2007
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2007) - Zeszyt -1 (June 2007)
Zakres stron: 1 - 3
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
Pierwsze wydanie
04 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Halas S, 2006. A double-vacuum crucible for temperatures up to 1600°C. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 86: 31-33.10.1007/s10973-006-7574-6Search in Google Scholar

McDougall I and Harrison TM, 1988. Geochronology and Thermochronology by the 40Ar/39Ar Method. Oxford University Press, New York: 212 pp.Search in Google Scholar

Staudacher Th, Jessberger EK, Dorflinger D and Kiko J, 1978. A refined ultra-high vacuum furnace for rare gas analysis. Journal of Physics E: Scientific Instruments 11: 781-784.10.1088/0022-3735/11/8/019Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo