Otwarty dostęp

Artificial Intelligence-Based Network Selection and Optimized Routing in Internet of Vehicles


Zacytuj

eISSN:
1407-6179
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other