1. bookTom 21 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo