1. bookTom 15 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dipole Approximation in the Calculation of the Perturbed Velocities

Data publikacji: 19 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2014) - Zeszyt 4 (December 2014)
Zakres stron: 308 - 314
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo