Otwarty dostęp

Non-Destructive Testing of Thermoplastic Carbon Composite Structures


Zacytuj

Rafał Szymański
Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation Warsaw
eISSN:
2545-2835
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other, Geosciences, Materials Sciences, Physics