1. bookTom 67 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2066-0464
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Reviews

Data publikacji: 15 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 67 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022)
Zakres stron: 81 - 87
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2066-0464
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD