1. bookTom 16 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-7278
Pierwsze wydanie
29 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Project Info Water

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 153 - 162
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-7278
Pierwsze wydanie
29 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Brown S, Wadey M. P., Nicholls R. J., Shareef A., Khaleel Z., Hinkel J., Lincke D. & McCabe M. V. (2020). Land raising as a solution to sea-level rise: An analysis of coastal flooding on an artificial island in the Maldives. Flood Risk Management, 3-18.10.1111/jfr3.12567 Search in Google Scholar

[2] Wang F, Wang Z, Yang H, Di D, Zhao Y, Liang Q. & Hussain Z. (2020). Comprehensive evaluation of hydrological drought and its relationship with meteorological drought in the Yellow River basin, China. Journal of Hydrology (584).10.1016/j.jhydrol.2020.124751 Search in Google Scholar

[3] Thompson L. G. (2010). The evidence and our options. Behav Analyst (33), 153-170.10.1007/BF03392211299550722532707 Search in Google Scholar

[4] Huttmanová E. (2013). Možnosti environmentálneho vzdelávania na Slovensku. Prešovská univerzita v Prešove. Search in Google Scholar

[5] Kováčová L. (2014). Vzdelávanie ako nástroj riešenia environmentálnych problémov. Košická bezpečnostná revue (4(1)), 82-90. Search in Google Scholar

[6] Adamišin P. & Chovancová J. (2013). Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania na vysokých školách. Prešovská univerzita v Prešove. Search in Google Scholar

[7] Chovancová J. & Harausová H. (2013). Environmentálne povedomie a potreba environmentálneho vzdelávania budúcich manažérov na Slovensku a v Čechách. Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, 78-91. Search in Google Scholar

[8] OPKZP-PO1-INFO-2017-28. Raising the awareness of the inhabitants of the Košice and Prešov self-governing regions in the field of sustainability of water resources with emphasis on the involvement of school students. 6.12.2021 from https://infovoda.webnode.sk/ Search in Google Scholar

[9] YouTube. Info Water. 6.12.2021 from https://www.youtube.com/channel/UCrdHl9V0k77VTxCugjxzNQ Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo