1. bookTom 224 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Analysis of the Strength of the Ship’s Hull After Running Aground

Data publikacji: 08 Mar 2022
Tom & Zeszyt: Tom 224 (2022) - Zeszyt 1 (March 2022)
Zakres stron: 16 - 27
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD