1. bookTom 222 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Ice Drift in the Arctic Ocean

Data publikacji: 23 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 222 (2020) - Zeszyt 3 (September 2020)
Zakres stron: 68 - 85
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Bowditch N., The American Practical Navigation, National Geospatial-Intelligence Agency, Skyhorse Publishing, 2013.Search in Google Scholar

[2] Dyrcz C., Dryf lodu morskiego, preprint for „Nautologia” No 157, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Gdynia 2020 [available in Polish].Search in Google Scholar

[3] Dyrcz C., Meteorology and oceanology. Terms, definitions and explanations,2nd Edition, Polish Naval Academy, Gdynia 2019.Search in Google Scholar

[4] Łomniewski K., Oceanografia fizyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969 [available in Polish].Search in Google Scholar

[5] Marchenko N., Russian Arctic Seas. Navigational conditions and accidents. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012.10.1007/978-3-642-22125-5Search in Google Scholar

[6] Mironov E. U., Opasnye ledovye javlenija dlja sudochodstva v Arktike. AANII, St. Petersburg 2010.Search in Google Scholar

[7] MOSAiC - https://follow.mosaic-expedition.org/ [access: 5 July 2020].Search in Google Scholar

[8] Nansen F., Fram w Arktyce, Wydawnictwo SEL, Kraków 2011 [available in Polish].Search in Google Scholar

[9] Pastusiak T., Styszyńska A., Intensywny dryf lodu w rejonie wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla żeglugi, „Problemy Klimatologii Polarnej, Nr 23, 2013 p. 191–204 [available in Polish].Search in Google Scholar

[10] Research ice breaker Polarstern. Current Meteorological Data - https://www.awi.de/nc/en/science/long-term-observations/atmosphere/polarstern.html [access: 5 July 2020].Search in Google Scholar

[11] RV Polarstern - https://mosaic-expedition.org/expedition/polarstern/ [access: 8 May 2020].Search in Google Scholar

[12] Sea-Ice Information Services in the World, WMO-No. 574, World Meteorological Organization, Geneva, Edition 2017.Search in Google Scholar

[13] Sea Ice Nomenclature, Summary and Purpose of Document WMO No. 259, 5th Session of JCOMM Expert Team on Sea Ice, March 2014.Search in Google Scholar

[14] Sides H., W królestwie lodu. Tragiczna wyprawa polarna USS Jeannette, Dom Wydawniczy REBIS, Wydanie I, Poznań 2016 [available in Polish].Search in Google Scholar

[15] USS „Jeannette”, Log Book of the United States Navy, Naval History Homepage, http://www.naval-history.net/OW-US/Jeannette/USS_Jeannette.htm [access: 14 May 2020].Search in Google Scholar

[16] Zakrzewski W., Lody na morzach, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982 [Ice on the seas – available in Polish].Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo