1. bookTom 213 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Selected Decompression Procedures for Survivors Who Became Saturated in a Sunken Wreck

Data publikacji: 29 Jun 2018
Tom & Zeszyt: Tom 213 (2018) - Zeszyt 2 (June 2018)
Zakres stron: 17 - 34
Otrzymano: 05 Feb 2018
Przyjęty: 20 Apr 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2720-4286
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Hamilton R. W., Kenyon D. J., Peterson R. E., REPEX Habitat diving procedures: Repetitive vertical excursions, oxygen limits, and surfacing techniques, National Oceanic and Atmospheric Administration, Technical Report 88-1B, 1988.Search in Google Scholar

[2] Hamilton R. W., Kenyon D. J., Peyerson R. E., Butler G. J., Beers D.,M. REPEX: Development of repetitive excursions, surfacing techniques, and oxygen procedures for habitat diving, National Oceanic and Atmospheric Administration, Technical Report 88-1A, 1988.Search in Google Scholar

[3] Hamilton R. W., Tolerating exposure to high oxygen levels: Repex and other methods, ‘Mar. Tech. Soc. J.’, 1989, Vol. 23, pp. 19–25.Search in Google Scholar

[4] Kłos R. Helioksowe nurkowania saturowane — podstawy teoretyczne do prowadzenia nurkowań i szkolenia, Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia 2014.Search in Google Scholar

[5] NOAA diving manual — diving for science and technology, group work, ed. IV, Best Publishing Co., Flagstaff 2001.Search in Google Scholar

[6] Rutkowski D., Nitrox manual, Hyperbarics International Inc., Key Largo 1990.Search in Google Scholar

[7] US Navy Diving Manual, Rev. 4 March 2001, Direction of Commander, Naval Sea Systems Command, SS521-AG-PRO-010.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo