1. bookTom 26 (2018): Zeszyt 1 (March 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Experience with The Use of Warm Mix Asphalt Additives in Bitumen Binders

Data publikacji: 28 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2018) - Zeszyt 1 (March 2018)
Zakres stron: 33 - 39
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

European Commission (2016) Statistical Pocketbook 2016, EU Transport in Figures, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, online pdf document available on https://europa.eu, ISBN 978-92-79-51527-9, ISSN 2363-2739, doi:10.2832/809634 MI-AA-16-001-EN-N.Search in Google Scholar

Capayova, S. (2017) Vplyv prísad Sasobit a Cecabase na vlastnosti asfaltového spojiva. (Effect of Sasobit and Cecabase on the Properties of Bitumen binders) In: conference on Asphalt Pavements 2017, 28-29 Nov. 2017, Ceske Budejovice, Czech Republic, PRAGOPROJEKT, a.s., SVS department proceedings. 1. ed. Prague: USB key, 7 pp. , ISBN 978-80-906809-0-6.Search in Google Scholar

Capayova, S., Zuzulova, A., Bacova, K. (2015) Properties of asphalt mixtures with reclaimed material in Slovakia. In: Green Building, Materials and Civil Engineering: selected papers from the 4th International Conference on Green Building, Materials and Civil Engineering (GBMCE), Hong Kong, China, 21. - 22. 8. 2014. 1st ed. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015, pp. 17-20. ISBN 978-1-138-02669-8. SCOPUS Code 123669.Search in Google Scholar

Capayova S., Zuzulova A., Hodakova D., Schlosser T. (2017) Influence of Chemical Additives on Bitumen Binder Properties. In: Proceedings of the 17th SGEM 2017 International multidisciplinary scientific geoconference, Conference proceedings Vol. 17, Energy and Clean Technologies No. 41, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2017, ISBN 978-619-7408-06-5, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/41, pp. 487-494.10.5593/sgem2017/41,pp.487-494Otwórz DOISearch in Google Scholar

Hamzah, M. O., Kakar, M. R., Quadri, S. A., Valentin, J. (2014) Quantification of moisture sensitivity of warm mix asphalt using image analysis technique, In: Journal of Cleaner Production, Vol. 68, Apr. 2014, pp. 200-208, DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.12.072, WOS:000335114600023, ISSN: 0959-6526, eISSN: 1879-1786.10.1016/j.jclepro.2013.12.072,WOS:000335114600023,ISSN:0959-6526,eISSN:1879-1786Otwórz DOISearch in Google Scholar

Remisova, E., Zatkalikova, V., Schlosser, F. (2016) Study of rheological properties of bituminous binders in middle and high temperatures, In: Civil and Environmental Engineering, Vol. 12, No. 1, May 2016, pp. 13-20, DOI: 10.1515/cee-2016-0002, WOS:000408221600002, ISSN: 1336-5835, eISSN: 2199-6512.10.1515/cee-2016-0002,WOS:000408221600002,ISSN:1336-5835,eISSN:2199-6512Otwórz DOISearch in Google Scholar

Stefunkova, S. (2011) Stanovenie kvalitatívnych parametrov konštrukčných vrstiev z opätovne použitých materiálov (Determination of the Qualitative Parameters of Structural Layers from Reused Materials). Dissertation thesis. Bratislava Slovakia: Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. 93 pp.Search in Google Scholar

Valentin, J., Mondschein, P., Beneš, J., Kasek, L., Soukupova, L. (2014) Impact of selected chemical additives on performance behavior of warm asphalt concrete mix. In: 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA), Split, Croatia, Apr. 28-30, 2014, book series: Road and Rail Infrastructure, pp. 409-418, WOS:000372900600052, ISSN: 1848-9850.Search in Google Scholar

Valentova, T., Altman, J., Valentin, J. (2016) Impact of asphalt ageing on the activity of adhesion promoters and the moisture susceptibility, In: 6th Transport Research Arena TRA2016, Book Series: Transportation Research Procedia, Vol. 14, Warsaw, Poland, Apr. 18-21, 2016, pp. 768-777, 2016, DOI: 10.1016/j.trpro. 2016.05.066, WOS:000383251000082, ISSN: 2352-1465.10.1016/j.trpro.2016.05.066,WOS:000383251000082,ISSN:2352-1465Otwórz DOISearch in Google Scholar

Valentin, J., Beneš J., Soukupová, L., Moral, X., Cápayová, S. (2013) Posouzení experimentálně vyrobených a průmyslově vyvíjených alternativ nízkoviskózních asfaltových pojiv - charakteristiky asfaltových pojiv, charakteristiky směsi ACO 11+ (Assessment of experimentally produced and industrially developed alternatives of low-viscosity bituminous binders - characteristics of asphalt binders, characteristics of the ACO 11+ mixture). Research report 1.1.5, Centrum CESTI, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Czech Republic, 2013, 15 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

STN EN 1426 (2016) Bitumen and bituminous binders. Determination of needle penetration, Slovak Office of Standards, (in Slovak).Search in Google Scholar

STN EN 1427 (2016) Bitumen and bituminous binders. Determination of the softening point. Ring and Ball method, Slovak Office of Standards, (in Slovak).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo