Otwarty dostęp

An Adaptive Displacement Detection Algorithm


Zacytuj

Juraj Bezručka
Department of Theoretical Geodesy, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, Slovakia
eISSN:
1210-3896
ISSN:
1338-3973
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Inżynieria, Wstępy i przeglądy, inne