1. bookTom 11 (2022): Zeszyt 3-4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Public Theology Facing a Planet in Turmoil

Data publikacji: 05 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2022) - Zeszyt 3-4 (December 2022)
Zakres stron: 67 - 69
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo