1. bookTom 7 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Marketing Communication of the Catholic Church – a Sign of the Times or Profanation of the Sacred?

Data publikacji: 04 Jun 2018
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2018) - Zeszyt 2 (June 2018)
Zakres stron: 15 - 23
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0518
Pierwsze wydanie
03 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ballardini, B. Jezus – i biel stanie się jeszcze bielsza. Jak Kościół wymyślił marketing, Warszawa: Wyd. W. A. B., 2008.Search in Google Scholar

2. Barna, G. The Frog in the Kettle. What Christians Need to Know About Life in the Year 2000, Ventura: Regal Books, 1990.Search in Google Scholar

3. Barna, G. Marketing The Church. What They Never Taught You About Church Growth, Colorado Springs: NavPress, 1988.Search in Google Scholar

4. Berger, P. L. Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków: Nomos, 1997.Search in Google Scholar

5. Gawroński, S. Church marketing – szansa czy zagrożenie dla Kościoła, In S. Partycki (ed.), Nowoczesność – ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.Search in Google Scholar

5. Gawroński, S. Między nowoczesnością a tradycjonalizmem. Internet na usługach religii i Kościoła, In J. Chłopecki & A. Siewierska-Chmaj A. (eds.), Współczesna Wieża Babel, Rzeszów: Wyd. WSIiZ, 2003.Search in Google Scholar

6. Gawroński, S. Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybrane aspekty, Warszawa: Aspra, 2013.Search in Google Scholar

7. Geremek, R. & P. Krzyżanowski. Pop w Kościele, Wprost, 1071, 2003.Search in Google Scholar

9. Karp, H. Maski sekt. Strategie sekt i nowych ruchów religijnych w obliczu komercjalizacji rynku religijnego na przykładzie Kościoła Scjentologicznego, „Kultura - Media – Teologia”, 3, 2010.Search in Google Scholar

8. Kloch, J. (ed.). Internet i Kościół, Warszawa: Elipsa, 2011.Search in Google Scholar

9. Kotler, P. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i S-ka, 1994.Search in Google Scholar

10. Lewek, A. (ed.). Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2008.Search in Google Scholar

11. Łęcicki, G. Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa: Adam, 2012.Search in Google Scholar

12. Mariański, J. „Niewidzialna religia” w badaniach socjologicznych, Studia Płockie, XXXVII, 2009.Search in Google Scholar

13. Pokorna-Ignatowicz, K. Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2002.Search in Google Scholar

14. Ritzer, G. Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Muza, 2004.Search in Google Scholar

15. Shawchuck, N., P. Kotler P., B. Wrenn & G. Rath. Marketing for Congregations. Choosing to Serve People More Effectively, Nashville: Abingdon Press, 1992.Search in Google Scholar

16. Siuda-Ambroziak, R. Współczesne przemiany religijne w Brazylii w kontekście teorii sekularyzacji, Ameryka Łacińska, 1, 2012.Search in Google Scholar

17. Splett, J. Duchowość chrześcijańska na pustyni zsekularyzowanego świata, Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski, 3, 1999.Search in Google Scholar

18. Stark, R. & S. W. Bainbridge. Teoria religii, Kraków: Nomos, 2000.Search in Google Scholar

19. Weber, M. Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Lublin: Wyd. Test, 1994.Search in Google Scholar

20. Webster, D. Selling Jesus. What’s Wrong With Marketing The Church, Eugene: Wipf&Stock, 2009.Search in Google Scholar

21. Wyszyński, S. Kościół i media, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2002.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo