1. bookTom 13 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Argumentation – Evidentiary Procedure in Criminal Proceedings

Data publikacji: 18 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018)
Zakres stron: 43 - 52
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo