1. bookTom 10 (2014): Zeszyt 1 (September 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The International Legal Status of Albania from the End of the London Confernce of Ambassadors to the End of the First World War

Data publikacji: 12 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2014) - Zeszyt 1 (September 2014)
Zakres stron: 71 - 101
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo