1. bookTom 5 (2020): Zeszyt 1 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3008
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo