1. bookTom 32 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Green synthesis and characterization of cuprous oxide nanoparticles in presence of a bio-surfactant

Data publikacji: 19 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 32 (2014) - Zeszyt 4 (December 2014)
Zakres stron: 702 - 708
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Yang M., Zhu J., J. Cryst. Growth, 256 (2003), 134. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0248(03)01298-310.1016/S0022-0248(03)01298-3Search in Google Scholar

[2] Yin M., Wu C., Lou Y., Burda C., Koberstein J., Zhu Y., O’Brien S., J. Am. Chem Soc., 127 (2005), 9506. http://dx.doi.org/10.1021/ja050006u10.1021/ja050006uSearch in Google Scholar

[3] Saito G., Hosokai S., Tsubota M., Akiyama T., J. Appl. Phys., 110 (2011), 023302. http://dx.doi.org/10.1063/1.361049610.1063/1.3610496Search in Google Scholar

[4] Abboud Y., Saffaz T., Chagraoui A., El Bouari A., Brouzi K., Tanane O., Ihssane B., Appl. Nanosci., DOI: 10.1007/s13204-013-0233-x. 10.1007/s13204-013-0233-xSearch in Google Scholar

[5] Sahoo S., Husale S., Colwill B., Toh-Ming L.T., Nayak S., Ajayan P.M., ACS Nano, 3 (2009), 3935. http://dx.doi.org/10.1021/nn900915m10.1021/nn900915mSearch in Google Scholar

[6] Kuo C., Huang M. H., J. Phys. Chem. C, 112 (2008), 18355. http://dx.doi.org/10.1021/jp806002710.1021/jp8060027Search in Google Scholar

[7] Singh D.P., Neyi N.R., Sinha A.S.K., Srivastava O.N., J. Phys. Chem. C, 111 (2007), 1638. http://dx.doi.org/10.1021/jp065717910.1021/jp0657179Search in Google Scholar

[8] Zhao H.Y., Wang Y.F., Zeng J.H., J. Cryst. Growth, 8 (2008), 3731. http://dx.doi.org/10.1021/cg800367810.1021/cg8003678Search in Google Scholar

[9] Ramesh C., Hariprasad M., Raghunathan V., Curr. Nanosci., 7 (2011), 995. http://dx.doi.org/10.2174/15734131179822078110.2174/157341311798220781Search in Google Scholar

[10] Stanimirova R., Marinova K., Tcholakova S., Denkov N.D., Stoyanov S., Pelan E., Langmuir, 27(20) (2011), 12486. http://dx.doi.org/10.1021/la202860u10.1021/la202860uSearch in Google Scholar

[11] Donnan F.G., Thomas J.S., J. Chem. Soc. Trans., 99 (1911), 1788. http://dx.doi.org/10.1039/ct911990178810.1039/CT9119901788Search in Google Scholar

[12] He P., Shen X., Gao H., J. Colloid Interf. Sci., 284 (2005), 510. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2004.10.06010.1016/j.jcis.2004.10.060Search in Google Scholar

[13] Qingde Chen Q., Xinghai Shen S., Hongcheng Gao H., J. Colloid Interf. Sci., 312 (2007), 272. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2007.03.03610.1016/j.jcis.2007.03.036Search in Google Scholar

[14] Burda C., Chen X., Narayanan R., El-Sayed M.A., Chem. Rev., 105 (2005), 1025. http://dx.doi.org/10.1021/cr030063a10.1021/cr030063aSearch in Google Scholar

[15] Salem A.M., Selim M.S., Salem A.M., J. Phys. D Appl. Phys., 34 (2001), DOI: 10.1088/0022–3727/34/1/303. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/34/1/30310.1088/0022-3727/34/1/303Search in Google Scholar

[16] Zhu Q., Zhang Y., Wang J., Zhou F., Chu P.K., J. Mater. Sci. Technol., 27 (2011), 289. http://dx.doi.org/10.1016/S1005-0302(11)60064-910.1016/S1005-0302(11)60064-9Search in Google Scholar

[17] Behera M., Ram S., Appl. Nanosci., DOI: 10.1007/s13204-012-0159-8. 10.1007/s13204-012-0159-8Search in Google Scholar

[18] Mahajan M.B., Pavan M.S., Joy P.A., Solid State Commun., 149 (2009), 2199. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2009.09.01310.1016/j.ssc.2009.09.013Search in Google Scholar

[19] Zhang D.-F., Zhang H., Guo L., Zheng K., Han X.-D., Zhang Z., J. Mater. Chem., 19 (2009), 5220. http://dx.doi.org/10.1039/b816349a10.1039/b816349aSearch in Google Scholar

[20] Behera M., Ram S., Int. Nano. Lett., 3 (2013), 17. http://dx.doi.org/10.1186/2228-5326-3-1710.1186/2228-5326-3-17Search in Google Scholar

[21] Behera M., Ram S., Appl. Nanosci., 3 (2013), 83. http://dx.doi.org/10.1007/s13204-012-0076-x10.1007/s13204-012-0076-xSearch in Google Scholar

[22] Ghodselahi T., Vesaghi M.A., Shafiekhani A., Baghizadeh A., Lameii M., Appl. Surf. Sci., 255 (2008), 2730. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.08.11010.1016/j.apsusc.2008.08.110Search in Google Scholar

[23] Abyaneh M.K., Parmanik D., Varma S., Gosavi S.W., Kulkarni S.K., J. Phys. D Appl. Phys., 40 (2007), 403771. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/40/12/03210.1088/0022-3727/40/12/032Search in Google Scholar

[24] Tripathy P., Mishra A., Ram S., Fecht H.-J., Bansmann J., Behm R.J., Nanotechnology, 20 (2009), 075701. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/7/07570110.1088/0957-4484/20/7/075701Search in Google Scholar

[25] Behera M., Ram S., Appl. Nanosci., DOI: 10.1007/s13204-013-0198-9. 10.1007/s13204-013-0198-9Search in Google Scholar

[26] Huang W.C., Lyu L.M., Yang Y.C., Huang M.H., J. Am. Chem. Soc., 134 (2012), 1261. http://dx.doi.org/10.1021/ja209662v10.1021/ja209662vSearch in Google Scholar

[27] Kuo C.H., Huang M.H., J. Am. Chem. Soc., 130 (2008), 12815. http://dx.doi.org/10.1021/ja804625s10.1021/ja804625sSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD