1. bookTom 30 (2012): Zeszyt 3 (September 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Structural aspects of corrosion resistance in alloys based on the Fe3Al intermetallic phase in the cast state

Data publikacji: 14 Sep 2012
Tom & Zeszyt: Tom 30 (2012) - Zeszyt 3 (September 2012)
Zakres stron: 217 - 225
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Palm M., Intermetallics, 13 (2005), 1286. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2004.10.01510.1016/j.intermet.2004.10.015Search in Google Scholar

[2] Bojar Z., Przetakiewicz W., Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych, Publishing House BELStudio, Warszawa, 2006 (in Polish). Search in Google Scholar

[3] Garcia-Alonso M.C., Lopez M.F., Escudero M.L., Gonzalez-Carrasco J.L., Morris D.G., Intermetallics, 7 (1999), 185. http://dx.doi.org/10.1016/S0966-9795(98)00021-110.1016/S0966-9795(98)00021-1Search in Google Scholar

[4] Shankar Rao V., Electrochim. Acta, 9 (2004), 4533. Search in Google Scholar

[5] Cebulski J., Lalik S., Michalik R., J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 16 (2008), 15. Search in Google Scholar

[6] Cebulski J., Michalik R., Lalik S., J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 16 (2006), 40. Search in Google Scholar

[7] Cebulski J., Michalik R., Lalik S., J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 18 (2006), 59. Search in Google Scholar

[8] Gonzalez-Rodriguez J.G., Gonzalezcastaneda M., Cuellar-Hernandez M., Dominguez-Patino G., Rosas G., J. Solid State Electr., 12 (2008), 707. http://dx.doi.org/10.1007/s10008-007-0413-210.1007/s10008-007-0413-2Search in Google Scholar

[9] Frommeyer G., Jimenez S.A., Derder C., Z. Metallkd, 90 (1999), 930. Search in Google Scholar

[10] Murray J.L., J. Phase Equilib., 19 (1998), 368. http://dx.doi.org/10.1361/10549719877034210210.1361/105497198770342102Search in Google Scholar

[11] Mikikits-Leitner A., Sepiol B., Leitner M., Cieslak J., Dubiel S., Phys. Rev. B, 82 (2010), 100101(1). 10.1103/PhysRevB.82.100101Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo