1. bookTom 29 (2011): Zeszyt 4 (December 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A general formula for the transmission coefficient through a barrier and application to I–V characteristic

Data publikacji: 08 May 2012
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2011) - Zeszyt 4 (December 2011)
Zakres stron: 266 - 271
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] G.J. PAPADOPOULOS, J. Non-Crystalline Solids 53 (2009) 1376. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2009.05.02610.1016/j.jnoncrysol.2009.05.026Search in Google Scholar

[2] R. TSU, L. ESAKI, Appl. Phys. Lett. 22 (1973) 562. http://dx.doi.org/10.1063/1.165450910.1063/1.1654509Search in Google Scholar

[3] D.K. FERRY, S.M. GOODNICK, Transport in Nanostructures, Cambridge: Cambridge University Press (1997). http://dx.doi.org/10.1017/CBO978051162612810.1017/CBO9780511626128Search in Google Scholar

[4] P. SU, Z. CAO, K. CHEN, C. YIN, Q. SHEN, J. Phys. A: Math. Theor. 41 (2008) 465301. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/41/46/46530110.1088/1751-8113/41/46/465301Search in Google Scholar

[5] C.F. HUANG, S.D. CHAO, D.R. HANG, Y.C. LEE, Chin. J. Phys. 46 (2008) 231. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo