1. bookTom 50 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1336-9083
ISSN
0440-6605
Pierwsze wydanie
22 Apr 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The journal Helminthologia — 50th anniversary

Data publikacji: 20 Feb 2014
Tom & Zeszyt: Tom 50 (2013) - Zeszyt 4 (December 2013)
Zakres stron: 295 - 295
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo