Zacytuj

Marián Drienovský
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava Institute of Materials Science Trnava, Slovak Republic
eISSN:
1338-0532
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other