1. bookTom 26 (2018): Zeszyt 43 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Status of Ion Beam Modification and Analysis of Materials at STU MTF

Data publikacji: 23 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2018) - Zeszyt 43 (September 2018)
Zakres stron: 9 - 16
Otrzymano: 04 Jun 2018
Przyjęty: 21 Jan 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. A. ZUCCHIATTI, A. REDONDO-CUBERO. 2014. Nucl. Instr. Meth. B 331 48.10.1016/j.nimb.2014.02.013Search in Google Scholar

2. P. KOVÁČ, P., M. PAVLOVIČ and J. DOBROVODSKÝ. 1994. A 0.9-MV Accelerator for Materials Research at the STU Bratislava. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B85 749.10.1016/0168-583X(94)95916-1Search in Google Scholar

3. INSTRUMENTATION FOR PIXE AND RBS IAEA, IAEA-TECDOC-1190, VIENNA, 2000.Search in Google Scholar

4. P. NOGA, J. DOBROVODSKÝ, D. VAŇA, M. BEŇO, A. ZÁVACKÁ, M. MUŠKA, R. HALGAŠ, S. MINÁRIK, R. RIEDLMAJER. 2017. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 409, 264, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2017.04.05110.1016/j.nimb.2017.04.051Otwórz DOISearch in Google Scholar

5. M. NASTASI, J.W. MAYER, Y. WANG. 2014. Ion Beam Analysis – Fundamental and Applications, CRC Press.10.1201/b17310Search in Google Scholar

6. A. VANTOMME. 2016. “50 years of ion channeling in materials science”. Nucl. Instr. Meth. B 371, pp. 12-26.Search in Google Scholar

7. J. DOBROVODSKÝ, M. BEŇO, D. VAŇA, P. BEZÁK, P. NOGA. 2018. The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.10.00610.1016/j.nimb.2018.10.006Otwórz DOISearch in Google Scholar

8. SIMNRA home page, http://home.mpcdf.mpg.de/~mam/.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo