1. bookTom 22 (2014): Zeszyt 34 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dynamic Education as a Modern Education System of University

Data publikacji: 25 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2014) - Zeszyt 34 (June 2014)
Zakres stron: 29 - 34
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. BURANSKÝ, I., PETERKA, J., BURANSKÁ, E. 2014. On-line classroom for dynamic education. Applied Mechanics and Materials, Vol. 474, pp. 15-20. ISSN 1660-933610.4028/www.scientific.net/AMM.474.15Search in Google Scholar

2. Centre of Excellence of 5-Axis Machining CE5AM (in Slovak) [on-line 20.7.2012]. <http://www.mtf.stuba.sk>Search in Google Scholar

3. TeamViewer, Online meetings, team work, training and presentations [on-line 20.7.2012]. TeamViewer GmbH. https://www.teamviewer.com/en/index.aspx Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD