1. bookTom 22 (2014): Zeszyt 34 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Study of Thermal Stress Influence on Dimensional Stability of Silicone Molds

Data publikacji: 25 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2014) - Zeszyt 34 (June 2014)
Zakres stron: 15 - 19
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-0532
Pierwsze wydanie
03 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. BEZNÁK, M., BAJČIČÁK, M., ŠUBA, R. 2009. The study of silicon moulds thermal loading during spin casting of zinc alloys. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, No 27.Search in Google Scholar

2. HUAN, Z., JORDAAN, G.D. 2005. Air-cooling induced from spinning of spin-casting moulds. Applied Thermal Engineering, pp.1183-1194.Search in Google Scholar

3. HUAN, Z., JORDAAN, G.D. 2004. Galerkin finite element analysis of spin casting cooling process. Applied Thermal Engineering, pp. 95-110.Search in Google Scholar

4. HUAN, Z., JORDAAN, G.D. 2003. Investigation of the cooling of spin-casting moulds. Applied Thermal Engineering, pp. 17-27.Search in Google Scholar

5. VEZZETI, E. 2008. Spin casting characterization: An experimental approach for the definition of runners design guidelines. Journal of materials processing technology, pp. 33 41.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo