1. bookTom 4 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-8978
Pierwsze wydanie
30 May 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Perioperative pain management in total hip and knee arthroplasty

Data publikacji: 14 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 53 - 53
Przyjęty: 23 Feb 2022
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo