1. bookTom 4 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-8978
Pierwsze wydanie
30 May 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo