1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-8978
Pierwsze wydanie
30 May 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Letter to the Editor

Data publikacji: 31 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 2 (December 2020)
Zakres stron: 121 - 122
Przyjęty: 08 Oct 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-8978
Pierwsze wydanie
30 May 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Slavu I, Tulin A, Braga V, Enciu O, Paduraru D, Socea B, Alecu L. Trauma of the pancreas. A hidden disaster. Rom J Orthopaedic Surgery and Trauma. 2020; 3(1):49-54. doi:10.2478/rojost-2020-0008.10.2478/rojost-2020-0008 Search in Google Scholar

2. Săftoiu A, Vilmann A, Vilmann P. Endoscopic ultrasound-guided drainage of pancreatic pseudocysts. Endosc Ultrasound. 2015; 4(4):319-23. doi: 10.4103/2303-9027.170424.10.4103/2303-9027.170424467259026643700 Search in Google Scholar

3. Grossjohann HS, Kristensen TS, Hansen CP. Endoscopic Ultrasound-Guided Drainage of a Pancreatic Pseudocyst after a Bicycle Trauma. Ultrasound Int Open. 2019; 5(2):E75-E77. doi:10.1055/a-0948-5620.10.1055/a-0948-5620672702131508579 Search in Google Scholar

4. Rastogi M, Singh BP, Rafiq A, Wadhawan M, Kumar A. Endoscopic Management of Pancreatic Duct Disruption Following a Bullet Injury: A Case Report. JOP. 2009 May 18; 10(3):318-20. Search in Google Scholar

5. Okamoto H, Hosaka M, Fujii H, Wakana H, Kawashima K, Fukasawa T. Successful management of a blunt pancreatic trauma by endoscopic stent placement. Clin J Gastroenterology. 2010 Aug; 3(4):204-8. doi: 10.1007/s12328-010-0161-1.10.1007/s12328-010-0161-126190248 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo