1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2544-8978
Pierwsze wydanie
30 May 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The need for an educational campaign in Romania to encourage people with chronic hip or knee pain to make informed decisions when having surgery during COVID-19 pandemic

Data publikacji: 31 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 2 (December 2020)
Zakres stron: 79 - 80
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo