1. bookTom 8 (2021): Zeszyt 14 (October 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Filling Jars to Measure Time

Data publikacji: 22 Oct 2021
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2021) - Zeszyt 14 (October 2021)
Zakres stron: 1 - 18
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[Gau86] Carl Friedrich Gauss. Disquisitiones Arithemeticae. Translated by Arthur A. Clarke (Second, corrected edition). New York: Springer, 1986. Search in Google Scholar

[Sar19] Jyotirmoy Sarkar. “Fillable Fractions.” Resonance: The Indian Journal of Science Education 24(1) (2019): 29–50. www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/024/01/0029-005010.1007/s12045-019-0757-9 Search in Google Scholar

[Sar20] Jyotirmoy Sarkar. “Burning Ropes to Measure Time.” Resonance: The Indian Journal of Science Education 25(6) (2020): 1445–1469. www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/024/12/1445-146910.1007/s12045-019-0910-5 Search in Google Scholar

[Per79] Yakov Isidorovich Perelman. Mathematics Can Be Fun: Part 1 Figures for Fun. Translated by G Ivanov-Mumjicv. Moscow: Mir Publishers, 1985; Part 2 Algebra Can Be Fun. Translated by George Yankovsky. Moscow: Mir Publishers, 1979. Search in Google Scholar

[Gop04] George Gopen. Expectations: Teaching Writing from the Reader’s Perspective. Pearson Longman, 2004. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo