1. bookTom 7 (2020): Zeszyt 13 (November 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Making the Unfair Fair

Data publikacji: 18 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2020) - Zeszyt 13 (November 2020)
Zakres stron: 9 - 26
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Steve Humble and Yutaka Nishiyama. “Hunble-Nishiyama Randomness Game: A New Variation on Penney’s Coin Game”. In: IMA Mathematics Today 46 (2010), pp. 194–195.Search in Google Scholar

[2] Aaron M. Montgomery and Robert W. Vallin. “Penney’s game from multiple perspectives”. In: Proceedings of the Recreational Mathematics Colloquium V—Gathering for Gardner Europe.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD