1. bookTom 18 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo