Otwarty dostęp

Le Travail de Memoire. Im Dienste einer traumatischen Geschichte. Der Fall der Roma-Sklaverei


Zacytuj

Mirel Bănică
Forscher, Institute for the History of Religions, The Romanian Academy, Calea 13 Septembrie Nr. 13
eISSN:
2359-8107
Języki:
Angielski, Niemiecki
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception