1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 3 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

“If we Throw the Roma out of the Tent, we Throw Jesus out of the Tent”: Reflections on the Role of Religious Actors in Roma Inclusion in Oslo, Norway

Data publikacji: 11 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 3 (December 2022)
Zakres stron: 488 - 513
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD