1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 2 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Father Dimitri Dudko and the Intersection of late Cold War Underground, Official, and Diaspora Russian Orthodox Church Opinion

Data publikacji: 10 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 2 (September 2022)
Zakres stron: 289 - 309
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD