1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Sarah Gador-Whyte and Andrew Mellas (eds.), Hymns, Homilies and Hermeneutics in Byzantium. Series, Byzantina Australiensia 25, Leiden/ Boston, Brill 2021, 247 p., hardback ISBN: 978-90-04-43956-6; e-book (PDF) ISBN: 978-90-04-43957-3

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 163 - 170
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo