1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Jens Schröter, Benjamin A. Edsall and Joseph Verheyden (eds.), Jews and Christians – Parting Ways in the First Two Centuries CE?: Reflections on the Gains and Losses of a Model, Beihefte zur Zeitschriftfür die neutestamentliche Wissenschaft 253, De Gruyter, Berlin 2021, 409 S., ISBN: 978-3-11-074213-8

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 157 - 160
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo