1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Editorial RES 1/2022: Sharing at the Table: Has the Time come? Gemeinsam am Tisch: Ist die Zeit gekommen?

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 4 - 11
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo